باربری و اتوبار مرکز تهران

باربری و اتوبار کیان بار 

باربری مرکز تهران در تمامی مناطق نام برده در فهرست زیر آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار برای همشهریان تهرانی می باشد: 

                                                      

                                                                                                                                                  1.مناطق 6   تهران

                                                                                                                                                  2.مناطق 7   تهران

                                                                                                                                                  3.مناطق 10 تهران

                                                                                                                                                  4.مناطق 11 تهران

                                                                                                                                                  5.مناطق 12 تهران

شماره تماس باربری : 22864752